Obchodné podmienky

Vážení zákazníci,

ďakujeme, že ste navštívili náš e-shop. Najskôr sa prosím zoznámte s podmienkami predaja. Vaše otázky, žiadosti a objednávky sú vybavované do 24 hodín. Pokiaľ sa Vám do tejto doby neozveme, pravdepodobne sme neobdržali Váš e-mail, nezdráhajte sa teda napísať ešte raz.

 

1) Objednávanie tovaru:

Ak nie je uvedené inak, je všetok tovar skladom. Keďže inzerujeme aj na iných serveroch, môže sa stať, že tovar, ktorý si objednáte, nebude na sklade. V tomto prípade Vás vždy kontaktujeme.

Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník platnosť svojej objednávky a zároveň vyjadruje súhlas so zmluvnými a obchodnými podmienkami. Objednávka je pre predávajúceho i kupujúceho záväzná, a je potvrdená písomnou formou. Po obdržaní Vašej objednávky Vám do 24 hodín príde automatický e-mail ohľadom obdržaní objednávky.

Objednávku môže zákazník stornovať, len v prípade, že tovar ešte nebol expandovaný, a to e-mailom, alebo telefonicky do 24 hodín od odoslania objednávky. Po tejto lehote sa objednávka berie ako záväzná. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu u jednotlivých výrobkov podľa aktuálneho kurzu (okrem už zaplateného tovaru).

 

2) Zasielanie tovaru:

Tovar je odosielaný prostredníctvom:

Balík do ruky: dobierkou - 4 EUR *, alebo doporučene (pri platbe prevodom na účet u SLSP / kartou) - 2 EUR *.

Tovar vždy zasielame s poistením. Pri objednávke nad 75 EUR* je poštovné a balné ZDARMA - ak nie je uvedené inak.

Zásielky pre Slovenskú republiku platené vopred bankovým prevodom / kartou sú odosielané hromadne, po obdržaní Vami uhradenej čiastky na náš účet, vždy 1x týždenne. Len takto dokážeme držať nízke ceny za dodanie tovaru našim zákazníkom zo Slovenska. Doručený Vám bude podľa možností Slovenskej pošty alebo GLS väčšinou do 2 - 5 pracovných dní. Pri tovare na objednávku - bude uvedené u konkrétneho produktu, je Vám garantované doručenie tovaru do 21 dní od pripísania peňazí na náš účet.

Zásielky pre Slovenskú republiku dobierkou sú expedované každý pracovný deň prostredníctvom kuriéra.

Zasielanie tovaru pre veľkoobchodné objednávky je opatrené rovnakým cenníkom, ako u maloobchodných zákazníkov. Min. výška tejto objednávky musí činiť 40 EUR* (bez DPH). Pri objednávke nad 150 EUR* je poštovné a balné ZDARMA - ak nie je uvedené inak.

Uvedené hodnoty sa môžu mierne líšiť, v závislosti na aktuálnom pohybu kurzu českej koruny voči Euru podla aktuálného kurzu ČNB. Aktuálnu hodnotu poštovného a balného nájdete v nákupnom košíku.

 

3) Prevzatie tovaru:

Zákazník je povinný skontrolovať pri preberaní tovaru, či obal nie je porušený či poškodený. V prípade, že áno, máte nárok na rozbalenie balíčka priamo na Slovenkej pošte alebo u GLS. Ak bude tovar poškodený, spíšte hneď sa zástupcom Slovenskej pošty alebo GLS protokol o poškodení balíka a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe (reklamácie, vrátenie peňazí, atď.) Zodpovednosť za poškodenie tovaru prepravou nesie plne Slovenská pošta alebo iný prepravca.

 

4) Vrátenie tovaru (vrátenie peňazí v zákonnej lehote):

Tovar u nás zakúpený, ktorý ste prevzali inak ako osobne, máte právo vrátiť do 14 dní od doručenia tovaru bez udania dôvodu v súlade s Občianskym zákonníkom a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20.5.1997 o ochrane spotrebiteľa. Tovar by mal byť vrátený v pôvodnom stave, nepoškodený a čistý, ak môžete, tak prosím aj vrátane faktúry a visačiek. Ak už nemáte pôvodný obal, ste povinní tovar zabaliť tak, aby vyhovoval požiadavkám prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade poškodenia tovaru spôsobeného nevhodným obalom nemusí byť vrátenie tovaru uznaná.

Vrátenie tovaru predávajúcemu do 14 dní od doručenia tovaru vykoná kupujúci na svoje vlastné náklady. Kupujúci uplatní nárok písomne na adresu predávajúceho, alebo na e-mail info@luxuryfashionshop.cz. Kupujúci vyplní a zašle predávajúcemu formulár o vrátenie peňazí v zákonnej lehote, ktorý nájde na stránke Vrátenie tovaru.

Kupujúci uvedie svoje meno, adresu, telefón, e-mail, číslo faktúry a označenie vráteného tovaru. Po obdržaní oznámenia o vrátenie tovaru, bude predávajúci kupujúceho informovať o následnom postupe, spravidla bude predávajúci požadovať zaslanie vráteného tovaru späť na jeho adresu.

O vrátenie tovaru kvôli poškodeniu pri preprave, nás prosím kontaktujte ihneď po obdržaní zásielky, najneskôr do dvoch pracovných dní, a to e-mailom, alebo telefonicky. Na neskoršie uplatnenie o vrátenie tovaru nebude braný ohľad.

Po doručenie Vami vráteného tovaru bude zákazníkovi zaslaná suma, zodpovedajúca kúpnej cene zaplatenej za tovar na ním udané číslo bankového účtu, prípadne po vzájomnej dohode môže tiež dôjsť k výmene tovaru. Doba na vrátenie finančných prostriedkov je podľa občianskeho zákonníka 14 dní.

Ak vrátený tovar bude javiť známky použitia, či bude inak poškodený, bude kupujúci upozornený na skutočnosť, že porušil povinnosti zákazníka. Takýto tovar po dohovore vraciame kupujúcemu späť, kupujúci však musí uhradiť náklady spojené s poštovným a balným, pri zasielaní späť na jeho adresu. Vrátený tovar, zaslaný nám na dobierku, nepreberáme.

 

5) Reklamácia o výmene tovaru:

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatní nárok písomne ​​na adresu predávajúceho, alebo na e-mail info@luxuryfashionshop.cz. Kupujúci vyplní a zašle predávajúcemu reklamačný protokol o výmene tovaru, ktorý nájde na stránke Reklamácia tovaru.

Kupujúci uvedie svoje meno, adresu, telefón, e-mail, číslo faktúry a označenie reklamovaného tovaru, podrobný popis závady, a tiež uvedie, ako k nej došlo. Po obdržaní oznámenia o reklamácii, bude predávajúci kupujúceho informovať o následnom postupe, spravidla bude predávajúci požadovať zaslanie reklamovaného tovaru späť na jeho adresu na posúdenie nároku na uplatnenie reklamácie.

O reklamácii tovaru z dôvodu akýchkoľvek skrytých vád, o ktorých ste neboli vopred informovaní, prípadne kvôli poškodeniu pri preprave, nás prosím kontaktujte ihneď po obdržaní zásielky, najneskôr do dvoch pracovných dní, a to e-mailom, alebo telefonicky. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

Doba na posúdenie reklamácie je 30 dní. Reklamovaný tovar, zaslaný nám na dobierku, nepreberáme.

 

6) Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho:

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku (po predchádzajúcej dohode s kupujúcim) najmä v prípadoch:

1. Keď nie je schopný doručiť tovar v danom termíne,
2. Kedy má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho,
3. V prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva,
4. Kedy sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka v čo najkratšom termíne prevedená späť na jeho účet.

 

7. Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov:

Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil práva kupujúceho, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil reklamáciu kupujúcim, môže zaslať žiadosť o nápravu na e-mailovú adresu: info@luxuryfashionshop.cz.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť kupujúceho zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania na uvedenú e-mailovú adresu, prípadne nebude spokojný s riešením predávajúceho, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má kupujúci právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je dostupný na tejto stránke. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh kupujúceho odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na e-mailovou adresu adr@mpo.cz.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online. Sťažnosť tu môže podať kupujúci žijúci v EÚ na predávajúceho so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

8) Dodatok:

Osobné údaje, nám poskytované, nebudú poskytované ďalším osobám, slúži výhradne na komunikáciu medzi zákazníkom a predávajúcim. Ďakujeme za Váš záujem, a prajeme veľa spokojnosti s našimi produktmi.

 

Tešíme sa na obchodné stretnutie s Vami.

S pozdravom tím Cool Galaxy, s.r.o.