Ochrana osobných údajov

Registrácia a odoslanie objednávky cez e-shop LuxuryShops.sk (prevádzkovateľ Cool Galaxy, s.r.o.) je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Luxury Shops, s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru.

Luxury Shops, s.r.o. zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).