Reklamácia tovaru

Reklamácia o výmene tovaru

V prípade, kedy požadujete uplatniť reklamáciu, použite prosím tento formulár: reklamácia.DOC (MS Word) alebo reklamácia.PDF (Adobe Reader), ktorý vyplnený zašlite spolu s reklamovaným tovarom na adresu:

Pre Českú republiku a EÚ (mimo SR):

Luxury Shops, s.r.o.
Reklamace zboží
Nebory 447
739 61 Třinec
Balíček na dobierku nebude prijatý.

Pre Slovenskú republiku:

Luxury Shops, s.r.o.
Reklamácia tovaru
Poste restante
022 01 Pošta Čadca 1
Balíček na dobierku nebude prijatý.

Reklamácie tovaru vybavuje:

Bc. Tomáš Šurlák
Telefón: +420 733 191 833 (Po - Pi: 17.00 - 19.00)
E-mail: reklamace@l-shops.cz

Dodatočné informácie:

Na vybavenie reklamácie máme zo zákona 30 dní. Väčšinu reklamácií však vybavujeme v horizonte 5 - 10 dní odo dňa obdržania reklamovaného tovaru.