Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru v zákonnej lehote

V prípade, kedy požadujete uplatniť vrátenie tovaru do 14 dní od doručenia tovaru, využite prosím tento formulár: vrátenie_tovaru.DOC (MS Word) alebo vrátenie_tovaru.PDF (Adobe Reader), ktorý vyplnený zašlite spolu s vráteným tovarom na adresu:

Pre Českú republiku a EÚ (mimo SR):

Luxury Shops, s.r.o.
Vrácení zboží
Nebory 447
739 61 Třinec
Balíček na dobierku nebude prijatý.

Pre Slovenskú republiku:

Luxury Shops, s.r.o.
Vrátenie tovaru
Poste restante
022 01 Pošta Čadca 1
Balíček na dobierku nebude prijatý.

Vrátenie tovaru vybavuje:

Bc. Tomáš Šurlák
Telefón: +420 733 191 833 (Po - Pi: 17.00 - 19.00)
E-mail: reklamace@l-shops.cz